" "

แนะนำวิธีออกกำลังกาย

วิธีออกกำลังกายเบื้องต้น สำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นออกกำลังกาย

สำหรับคนที่ไม่เคยออกกำลังกาย และอยากลองเริ่มต้นออกกำลังกายสามารถเริ่มต้นฝึกด้วยวิธีเบื้องต้น ต่อไปนี้

คาร์ดิโอ เป็นการฝึกให้การเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น โดยเริ่มจากการเดิน หรือวิ่ง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 4-5 ครั้ง ครั้งละประมาณ 20-30 นาที หรือการเต้นแอโรบิกก็ได้ สำหรับการเริ่มต้นออกกำลังกาย สามารถวัดได้ว่าหนักเกินไปไหม โดยการลองพูด หากพูดได้ปกติไม่ติดขัด ไม่เหนื่อยจนเกินไป แสดงว่าการออกกำลังกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ถ้าหากสามารถร้องเพลงขณะออกกำลังกายได้นั้น ควรที่จะเพิ่มการออกกำลังกายให้มากกว่าเดิมอีกหน่อย

แนะนำวิธีออกกำลังกาย

การฝึกกล้ามเนื้อ โดยเริ่มต้นจากการฝึกกล้ามเนื้อมัดโตๆก่อน โดยเริ่มเลือกจากอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับกล้ามเนื้อ ที่สามารถยกได้ และเริ่มฝึกเซ็ตละ 8-12 ครั้ง ไปเรื่อยๆ แล้วค่อยๆเพิ่มจำนวนเซ็ต หรือน้ำหนักขึ้นทีละนิดตามความเหมาะสมของร่างกาย และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี จะต้องฝึกอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง แต่ข้อควรระวังคือไม่ควรฝึกกล้ามเนื้อในกลุ่มเดียวกันติดต่อกัน 2 วัน

แนะนำวิธีออกกำลังกายอ่านเพิ่มเติม การออกกำลังกาย