" "

อาหารคลีน

อาหารคลีนมีประโยชน์ แต่อีกด้านหนึ่งก็มีผลเสียกับคุณได้เช่นกัน

ในยุคปัจจุบันที่กลุ่มคนรุ่นใหม่เริ่มหันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น ซึ่งมีหลายศาสตร์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกิน ที่แพร่หลายอยู่ในสื่อต่างๆเรื่องการดูแลสุขภาพ และมีกระแสการกินอาหารเพื่อสุขภาพเกิดขึ้นมากจริงๆ โดยกระแสที่มาแรงและเป็นที่นิยมมากที่สุด คือ การกิน อาหารคลีน ที่กล่าวถึงลักษณะการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพรูปแบบหนึ่ง ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายและการลดน้ำหนัก

แต่ถึงแม้การกินอาหารคลีนจะมีประโยชน์ ในด้านหนึ่งก่ออาจก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นกัน ถ้าคุณมีความเข้าใจในการกินอาหารประเภทนี้คลาดเคลื่อน หรือยึดหลักการกินอาหารคลีนที่เคร่งครัดมากจนเกินไป ก็อาจมีผลเสียกับร่างกายได้ ซึ่งเรียกผู้บริโภคลักษณะนี้ว่า (Orthorexia) การเคร่งครัดมากเกินไปในการกินอาหารคลีน เป็นอาการผิดปกติที่มาจากแรงผลักดันภายใน ที่ทำให้คนๆนั้นเลือกทานอาหารอย่างเคร่งครัด

ต้องกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพตลอดเวลาและมีแคลอรี่จำกัด ซึ่งถ้าเคร่งครัดในแนวทางการกินอาหารคลีนมากเกินไป หรือวัตถุดิบที่นำมาใช้เตรียมอาหารคลีนนั้นไม่สดสะอาด โดยทั่วไปการกินอาหารในปริมาณพอเหมาะ ครบ 5 หมู่และออกกำลังกายควบคู่ไปบวกกับการมีสุขภาพจิตที่ดีนั้น ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้ว

อาหารคลีน

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ การออกกำลังกาย