" "

ให้งดเดินทางไปตามสถานที่ชุมชน สังเกตุอาการตนเอง พร้อมรีบพบแพทย์ตรวจหาเชื้อ ยิ่งถ้ามาจากสถานที่เสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยที่มีการยืนยัน ว่าเป็นผู้ติเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แยกตนเองทันที ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ควรหลีกเหลี่ยงเข้าไปสถานที่ แหล่งชุมชนที่อาจจะมีการเผยแพร่ เชื้อโรคหรือสัมผัสผู้อื่น และกลายเป็นผู้แพร่เชื้อได้
หลักเกณฑ์การดูแลตนเอง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ควรล้างมือบ่อยๆ ให้รับประทานของร้อน อีกทั้งใช้ช้อนกลางให้เคยชิน พร้อมทั้งใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกพบปะผ้คน และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ที่มีโอกาศเสี่ยงติดเชื้อ หากรู้สึกมีอาการ ไอเจ็บคอมีน้ำมูก อีกทั้งต่ิมรับรสไม่รับรู้ จมูกไม่ได้กลิ่น มีไข้และหายใจไม่สะดวกติดขัด หอบเหนื่อยง่าย ควรรีบไปพบแพทย์ พร้อมทั้งแจ้งประวัติ ของการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ

อ่านต่อได้ที่ >>> https://www.fitnessgate.net/