" "

การกินอาหารนั้น สามารถที่จะ เสริมสร้างสมอง ให้เรามี สุขภาพที่ดี และยังสามารถ ที่จะพัฒนาได้ อีกด้วยและ ถ้าถามว่า ถ้าเราจะ กินอาหารควร 

 

จะกินอย่างไร อย่างแลกก็ คือเรื่อง โภชนาการที่เหมาะสม ควรกินอาหาร ให้ครบ 5หมู่ และสารอาหาร สมองที่ต้อง การก็คือ อาหารที่เรา ทานเข้าไป 

 

และควรกิน ให้ตรงตามเวลา และควรระวังมากที่สุด คือตัวเราเอง นั้นควรรักษา สุขภาพให้มาก ระวังอย่าให้ ตัวเองป่วย และยังมี อาหารอีก 1 

 

อย่างที่ผู้คนทั่วโลก นิยมทำกัน ก็คือการดื่มกาแฟ กาแฟนั้นมี ส่วนช่วยใน การกระตุ้น การทำงาน ของสมองได้เป็นอย่างดี เพราะสารที่ อยู่ในตัว 

 

ของกาแฟก็ คือคาเฟอีน เพราะการดื่ม กาแฟจะ สามารถที่จะ ช่วยในการปกป้องสมอง ได้เป็นอย่างดี และยังช่วย ในการป้องกัน ไม่ให้เราเป็น อัลไซเมอร์หรือ โรงความจำเสื่อมทางที่ดี ควรกินกาแฟ อย่างน้อยวันละ 2-3 แก้ว