" "

แนะนำวิธีออกกำลังกาย

ประโยชน์ของการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพของเรา

ร่างกายของคนเราในแต่ละวันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต และการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายมักจะทำให้เกิดปัญหาของร่างกายตามมา ไม่ว่าจะเป็นทั้งสมรรถภาพทางร่างกายหรือสุขภาพ และยังเป็นสาเหตุของโรคร้ายต่างๆ ในร่างกาย ซี่งเป็นปัญหาที่พบมากในปัจจุบันจากคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย พักผ่อนน้อย และไม่ค่อยดูแลตัวเอง การออกกำลังกายก็เปรียบได้กับยาสาระพัดประโยชน์ เพราะเป็นทั้งยาบำรุงป้องกันและฟื้นฟูสภาพร่างกาย แต่ยานั้นไม่ว่าจะวิเศษอย่างไรก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับแต่ละคน หากใช้โดยไม่คำนึงถึงขนาดและปริมาณที่พอดี

นอกจากจะไม่ได้ผลแล้วยังเพิ่มโทษให้กับผู้ใช้อีกด้วย การออกกำลังกายเพื่อให้ประโยชน์จึงควรจัดความสมให้กับผู้ออกกำลังกาย ทั้งในเรื่องของความเข้มข้น ความหนักหน่วง และระยะเวลาในการออกกำลังกาย เพราะจุดประสงค์ของการออกกำลังกายในแต่ละคนไม่เหมือนกันการออกกำลังกายที่ดีไม่ได้หมายความว่าต้องแข่งกับใคร แต่การออกกำลังกายที่ดี คือ การแข่งขันกับตัวเอง หลายคนมักอ้างเหตุผลของการไม่ออกกำลังกายว่า ไม่มีเวลา ไม่มีสถานที่ มีปัญหาเรื่องสุขภาพ สภาพอากาศ ทั้งหมดล้วนเป็นข้ออ้างของการไม่ออกกำลังกาย จนลืมไปว่าข้อดีของการออกกำลังกายมากกว่าสิ่งที่เสียไปอย่างแน่นอน

ข้อดีอีกอย่างของการออกกำลังกาย คือ ไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากมาย เราก็มีสุขภาพร่างกายที่ดีได้ และก็ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะหรือเครื่องมืออะไรให้ยุ่งยากวุ่นวาย ก็สามารถออกกำลังกายให้มีรูปร่างที่ดูดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ นอกจากนี้ประโยชน์ของการออกกำลังกาย ยังช่วยให้เราพักผ่อนได้อย่างเต็มอิ่ม ลดปัญหาของอาการเครียด และร่างกายกระปรี้กระเปร่าพร้อมในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้

อ่านเพิ่มเติม การออกกำลังกาย