" "

แนะนำวิธีออกกำลังกาย

การเล่นโยคะ มีประโยชน์มากมายต่อร่างกาย

การออกกำลังกาย ด้วยการเล่น โยคะ เป็นการออกกำลังแบบ เน้นความแข็งแรง และเป็นการยืดหยุ่ดของกระดูก ซึ่งจะช่วยในการทำให้เลือดไหลเวียนได้ดี รวมไปถึงสารอาหารสามารถเข้าไปเลี้ยงส่วนประสาทต่างๆได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้แล้วการเล่นโยคะ ยังช่วยเรื่องระบบหายใจของเราอีกด้วย นอกจากช่วยในส่วนต่างๆของร่างกายแล้วยังช่วยเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกัน แค่เพียงเราเล่นโยคะวันละ 30 นาที แค่นี้ร่างกายก็ดีจากภายในสู่ภายนอก

แนะนำวิธีออกกำลังกาย

อ่านเพิ่มเติม การออกกำลังกาย