" "

อาหารคลีน

ประโยชน์ของอาหาร ห้า หมู่และเราควรจะทานอะไรกันบาง

อาหาร คือ สิ่งที่เรากินเข้าไปแล้วให้ประโยชน์ต่อตัวเราในด้านต่าง ๆ จะไม่ได้รับผลเสีย เช่น ผลไม้ผักสด เนื้อต่าง ฯลฯ การที่เรากินเข้าในตัวเราเองล้วนแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน จะทำให้มีระบบย่อยแล้วก็จะให้ประโยชน์มากหลาย ๆ ด้าน ช่วยทำให้เจริญเติบโตอีกด้วย อาหารมีถึง ห้า หมู่ และทางเราได้แนะนำมาให้ดูเป็นตัวอย่าง

1  โปรตีน 2 คาร์โบไฮเดรต 3 เกลือแร่หรือแร่ธาตุ 4 วิตามิน 5 ไขมัน สิ่งเหล่านี้จะทำหน้าที่ช่วยให้ กล้ามเนื้อ สมอง กระดูก และผิวหนัง ช่วยให้พลังงานในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยซ่อมแซมส่วนต่าง ๆที่เสียหายของตัวเราเอง ช่วยในเรื่องการทำงานของอวัยวะเป็นธรรมชาติ และช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากโรคต่างๆและทำให้เราไม่อ่อนแอหรือเป็นภูมิแพ้ ๆ เป็นต้น

ติดตามได้ที่ : ออกกำลังกาย