" "

เรียนรู้กีฬาออกกำลังกายที่เหมาะกับเด็กๆ หรือวัยเด็ก

แนะนำวิธีออกกำลังกาย

วัยเด็กเป็นวัยที่อยู่ในช่วงพัฒนาการ เจริญเติบโต ไม่ว่า ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การออกกำลังกายจะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต กระดูก กล้ามเนื้อ การเจริญวัย ให้เด็กมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง สดใส

แนะนำการออกกำลังกาย

ข้อควรระวัง

 

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่>>> แนะนำวิธีออกกำลังกาย