" "

แนะนำวิธีการออกกำลังกาย

เคล็ดลับข้อดี และประโยชน์สำหรับการ ว่ายน้ำเพื่อร่างกายที่แข็งแรง

การออกกำลังกายด้วยวิธีการว่ายน้ำ ซึ่งนับว่าเป็นการบริหารร่างกายที่ดีและเหมาะสมสำหรับคนรูปร่างใหญ่ ตัวใหญ่ หรือคนที่มีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เพราะการว่ายน้ำนั้น จะช่วยลดแรงกดทับที่เกิดขึ้นบริเวณ ข้อเข่า ข้อเท้า สะโพก ส่วนในด้านของอุณหภูมิ น้ำที่มีอุณหภูมิเย็นจะช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจ สามารถเพิ่มสูงขึ้นไปได้ดีกว่าการวิ่งบนบก ซึ่งอาการบาดเจ็บก็รู้สึกเจ็บปวดน้อยที่สุด

เทคนิคและเคล็ดลับ : การว่ายน้ำ ควรว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรหยุดเล่นนานไป อย่างน้อยว่ายน้ำอาทิตย์ละ 2 ครั้ง และควรฝึกว่ายให้เร็วด้วยการจับเวลา และระยะเพิ่มระยะทางขึ้นเรื่อยๆ เพื่อวัดความอดทน และกลั้นลมหายใจได้นานแค่ไหน เช่นระยะทางยาว 300 เมตร ควรว่ายถึงฝั่งห้ามเกิน 8 นาทีเป็นต้นไป

ข้อดีและประโยชน์ ของการว่ายน้ำ

ฝึกสมาธิแและลมหายใจ
สร้างกล้ามเนื้อปอดและ บริหารหัวใจ
ผ่อนคลายสมอง
รักษาและสร้างภูมิต้านทานให้ปอดและร่างกาย

อ่านต่อได้ที่ >>> ออกกำลังกาย