" "

ออกกำลังกาย - อาหาร

แนะนำวิธีการเลือกกินอาหารคลีนให้ถูกวิธี

อาหารคลีน ต้องเป็นอาหารที่ได้มาจากธรรมชาติเท่านั้น เวลาทานให้ทานเป็นมื้อน้อยๆ และแบ่งเป็น 6 มื้อต่อวัน เพื่อช่วยในการกระตุ้นการเผ่าผลาญ ดื่มน้ำเยอะ งดอาหารประเภทของหวาน น้ำตาล และแอลกอฮอล์

 

ออกกำลังกาย - อาหาร

อ่านเพิ่มเติม การออกกำลังกาย