" "

แนะนำวิธีออกกำลังกาย

การออกกำลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic Exercise)

ในการออกกำลังกายประเภทอะไรบิกนั้น เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งการออกกำลังกายประเภทนี้เป็นวิธีการที่สามารถช่วยระบบเผาผลาญ ทั้งยังช่วยในเรื่องของระบบร่างกายทางด้านหัวใจและการหายใจที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความดันโลหิต และเพิ่มไขมันดีให้กับร่างกายอีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเต้นแอโรบิคมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก หากมีการทำอย่างต่อ 30 นาที หรือโดยเฉลี่ยประมาณสัปดาห์ไป 150 นาที ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีแน่นอน ซึ่งในการออกกำลังกายแบบแอโรบิคนั้นจะต้องทำในสัดส่วนที่พอดี ไม่ควรที่จะหักโหมมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้

ตัวอย่างเช่น เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ หายใจติดขัดไม่รู้สึก หรือรู้สึกเจ็บหน้าอก ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการออกกำลังกายอย่างไรต้องตามจำเป็นจะต้องมีการวอร์มร่างกายหรือคลายกล้ามเนื้อก่อนเริ่มกิจกรรมทุกครั้ง และจำเป็นจะต้องกินน้ำให้เพียงพอไม่มากหรือน้อยจนเกินไป เพราะอาจก่อให้เกิดอาการขาดน้ำหรือจุกได้ นอกจากนี้ในเรื่องของการแต่งกายจะต้องแต่งกายให้เหมาะกับสภาพอากาศและพื้นที่ที่ใช้ออก เนื่องจากการออกกำลังกายแบบแอโรบิคนั้นจะใช้พื้นที่กลางแก้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหากเป็นในประเทศไทยก็มักจะมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนและแดดแรง จึงต้องระมัดระวังในเรื่องของการขาดน้ำและอาจเป็นลมได้เลย

ในการออกกำลังกายแบบแอโรบิค ถูกให้ความหมายว่าเป็นกีฬาที่ต้องใช้ออกซิเจนจำนวนมาก เพราะในระหว่างการเต้นนั้นจะต้องทำการติดต่อเป็นระยะเวลายาวนาน ย่อมส่งผลต่อระบบการทำงานทั้งปอดหัวใจและหลอดเลือด เกิดการเผาผลาญ ก็ถือเป็นการฝึกฝนร่างกายและสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อนั่นเอง แม้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง แต่ก็ต้องระมัดระวังและฝึกฝนระบบในร่างกายให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียตามมา ดังนี้

1. ระบบหายใจ จะต้องมีการควบคุม หายใจเข้าและออกให้สุด เพื่อให้สามารถนำเข้าออกชิเจนได้มากที่สุด

2. หัวใจจะเต้นเร็วและแรงขึ้น จึงเกิดการสูบฉีดเลือดได้มากขึ้น เนื่องจากในขณะที่กำลังออกกำลังกายอย่างหนัก กล้ามเนื้อในร่างการมีความต้องการเลือดมากขึ้นหลายเท่า

3. หลอดเลือดทั้งใหญ่และเล็กเกิดการขยายตัว ให้สามารถนำเลือดที่สูบฉีดไหลเวียนไปยังบริเวณอื่นได้ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ

โดยสรุปว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิคนั้น จะต้องทำให้พอดี กล่าวคือไม่น้อยเกินไปหรือหนักจนเกิดไป แต่เป้าหมายคือต้องทำให้จนหัวใจเต้นเร็วขึ้นจนถึงอัตราที่กำหนด โดยปกติแล้วการออกกำลังกายแบบแอโรบิคจะใช้เวลาประมาณ 15 นาทีไปจนถึง 45 และควรออกอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ถึง 5 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายเริ่มคุ้นชินและแข็งแรงนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม การออกกำลังกาย