" "

ออกกำลังกาย - อาหาร

แนะนำอาหารที่ช่วย ลดน้ำตาล ในร่างกาย

น้ำตาลที่สะสมในร่างกายนั้น เป็นตัวอันตรายที่จะทำให้ร่างกายเข้าสู่โรคร้ายต่างๆ ทั้ง ความดัน เบาหวาน โรคหัวใจ และไขมันในเลือดสูง อาหารที่ช่วยให้ระดับน้ำตาลลดการสะสม และความเสี่ยงต่อโรคร้ายต่างๆมีดังนี้

 

ออกกำลังกาย - อาหาร

อ่านเพิ่มเติม การออกกำลังกาย