" "

“ผู้ป่วยติดเตียง” คำนี้เป็นคำเรียกของคนป่วย ที่สามารถเกิดขึ้นได้ หรือผู้ป่วยที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ ต้องติดเตียง เพราะไม่สามารถที่จะขยับร่างกาย เพื่อช่วยเหลือตนเองได้ แต่ในผู้ป่วยบางราย ก็อาจจะสามารถ ขยับร่างกายได้บ้างเล็กน้อย แต่โดยส่วนใหญ่แล้วคือ ไม่สามารถลุกเดินได้ด้วยตนเอง

และต้องอยู่บนเตียงตลอดเวลา สำหรับผู้ป่วยติดเตียงนั้น มักเกิดมาได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน โดยส่วนมากจะเป็นเรื่องของ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีอาการเกิดจากความเจ็บป่วยต่างๆ รวมถึงการผ่าตัดใหญ่ แล้วทำให้ได้รับผลกระทบ ของอาการที่เรียกได้ว่า ผู้ป่วยติดเตียงนั่นเอง เป้าหมายในการเข้าดูแล และฟื้นฟูผู้ป่วย ที่นอนติดเตียง เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าอาการป่วยนี้ ไม่เป็นภาระของครอบครัว และครรอบข้าง ด้วยการให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วม ในการดูแลตนเอง หรือพยายามขยับร่างการ ได้ด้วยตนเองอีกทั้ง ยังช่วยให้ผู้ป่วยลดเรื่อง อาการบาดเจ็บเพิ่มจากการที่ต้องนอนนาน และเกิดอาการ ของแผลกดทบ จนเกิดแผลอักเสบและติดเชื้อขึ้นได้ พร้อมทั้งช่วยให้ผู้ป่วย และลดอาการข้อติดหรือยึด พร้อมทั้งเพื่อความสะอาด ในการขับถ่ายให้ถูกสุขลักษณะ และถูกหลักอนามัย และการช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการย้ายผู้ป่วย รวมถึงอุปสรรคที่มักจะเกิดขึ้น ในระหว่างการเคลื่อนย้ายอยู่เสมอ และจะสามารถช่วยผู้ป่วย ในด้านสุขภาพจิตที่ถือว่าสำคัญ ที่สุดสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถ ขยับร่างกายได้นั้นจะมีอาการที่วิตกกังวล และคิดมากการช่วยเหลือ ทางด้ายสุขภาพจิตจึงถือว่าสำคัญที่สุด
ปัจจัยเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวัง เมื่อผู้สูงอายุนอนติดเตียง
1.เรื่องของแผลกดทับ ที่เกิดขึ้นจาก การนอนท่าเดิมๆซ้ำๆ โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นปุ่มกระดูก ที่จะทำให้แผลลามไปได้เรื่อยๆ โดยในระยะแรกจะเกิดอาการลอก ที่บริเวณแค่ที่ผิว แต่พอนานเข้าก็จะถึงชั้นกล้ามเนื้อ หรืออาจจะถึงชั้นกระดูก และจะมีโอกาสกลายเป็นแผลติดเชื้อ และอาจจะรุนแรงถึงชีวิตได้
2.การกลืนหรือกินที่ลำบาก และเป็นได้กับอาหารเหลวอีกด้วย สำหรับเรื่องของการกลืน หรือกินอาหารที่ลำบากนี้ เป็นเรื่องที่สามารถพบได้บ่อย เนื่องจากเป็นในเรื่องของ ความผิดปกติของระบบช่องปาก จนเกิดภาวะกินอาหารลำบาก และมีอัตรายสูง จากการสำลักอาหาร ไม่ว่าจะเป็นของเหลวหรือไม่ ในขณะรับประทานอาหาร จนทำให้เกิดอาการของการติดเชื้อ เพราะเศษอาหารหลุดเข้าไปที่หลอดลมได้
3.ในเรื่องของความสะอาด ที่เป็นการทำความสะอาด ร่างกายของผู้ป่วย ที่อาจจะไม่ทั่วถึง เพราะอากรของผู้ป่วยมีส่วนมาก ในทางปฏิบัติเวลาที่มีการชำระล้างร่างกาย และทำความสะอาด โดยเฉพาะในช่วงเวลาของการขับถ่าย โดยการดูแลผู้ป่วยแบบนี้ สิ่งที่ไม่ควรละเลย และดูแลคือ ผู้ป่วยที่มีการใส่อุปกรณ์ การช่วยเหลือขับถ่าย เข้าไปในร่างกาย ต้องระมัดระวังและใส่ใจมากเป็นพิเศษ ในการใส่ใจและดูแลเนื่องจาก สามารถเพิ่มโอกาส ในการติดเชื้อได้ง่ายนั่นเอง
4.ในเรื่องของสุขภาพจิต ของผู้ป่วยที่ติดเตียง ที่มักจะมีปัญหาในเรื่องของจิตใจ ที่ไม่ปกติเพราะอาการป่วย ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สภาพจิตใจจึงกลายเป็นเรื่องจำเป็น ที่ผู้ดูแลต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ ด้วยการพยายามหากิจกรรม มาทำกับผู้ป่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย เพื่อช่วยลดความเศร้าลง