" "

8 ประโยนช์ของการออกกำลังกายแบบแอโรบิค

 

เรื่องราวน่ารู้

แอโรบิค มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงร่างกายให้เลือดหมุนเวียนได้ดี ใช้พัฒนากล้ามเนื้อแต่ละส่วน และยังมีประโยนช์อีกมายมายที่แฝงมากับการออกกำลังนี้ ยังเป็นการออกกำลังที่สามารถเล่นได้ทุกช่วงอายุ ไม่หนักและไม่เบาเกินไป แต่กลับมีผลต่อสุขภาพมากมาย

1)ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในปอด หัวใจ และทั่วทั้งร่างกาย และจะช่วยลดความดันโลหิต
2)ช่วยเพิ่มการไหลเวียนและการไหลเวียนของเลือดในกล้ามเนื้อ
3)เพิ่มจำนวนเม็ดเลือดแดงเพื่อเพิ่มการขนส่งออกซิเจน
4)ลดความเสี่ยงของโรคเบาหวาน , โรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD)
5)ช่วยเพิ่มอายุขัยและช่วยอาการของผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
6)ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูกและลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนเมื่อมีความเข้มข้นสูง
7)ปรับปรุงสุขอนามัยการนอนหลับ
8)เพิ่มความแข็งแกร่งโดยการเพิ่มความสามารถของร่างกายในการกักเก็บโมเลกุลของพลังงานเช่นไขมันและคาร์โบไฮเดรตภายในกล้ามเนื้อ