" "

แนะนำวิธีออกกำลังกาย

6 รูปแบบการออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในผู้สูงวัย

แนะนำวิธีออกกำลังกาย สำหรับผู้สูงวัยให้เหมาะสมกับอายุและสุขภาพ พร้อมคำแนะนำอย่างถูกวิธีจากผู้เชี่ยวชาญ หรือจากแพทย์และอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงวัยในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม โดยมีสิ่งที่ควรคำนึงคือ กล้ามเนื้อของผู้ออกกำลังกาย ควรที่จะทำการคำนวณระยะเวลา ในการออกกำลังให้เหมาะกับช่วงอายุ และต้องรู้จักเลือกรองเท้า เสื้อผ้า และอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย

อีกทั้งต้องรู้จักเลือกใช้วิธีการออกกำลังกาย ให้ผ่อนคลายมากกว่า สำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการออกกำลังกายต้องมีครอบครัว หรือผู้ดูแลร่วมทำกิจกรรมด้วยอย่างน้อย 1 คนจะดีที่สุด โดยสามารถเลือกรูปแบบการออกกำลังกายในผู้สูงอายุได้ดังนี้ 

  1. การเดิน เพื่อผู้สูงอายุสามารถที่จะออกกำลังกายให้เหมาะสม ด้วยการเดินจากช้า และเพิ่มเป็นเร็วขึ้น เพราะผู้สูงอายุมักจะมีปัญหา กับข้อเข่าหรือข้อเท้า จึงไม่ควรวิ่งมากนัก เพราะอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ และควรเลือกพื้นที่เรียบ ไม่ลื่น อีกทั้งรองเท้าต้องใช้ที่เหมาะสม
  2. กายบริหาร เป็นการออกกำลังเพื่อผู้สูงอายุ ที่สามารถทำได้ภายในบ้าน และผู้สูงอายุสามารถเลือกรูปแบบ ท่าทางในการออกกำลังที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถสร้างความยืดหยุ่น ได้ในทุกสัดส่วนของร่างกาย 
  3. ว่ายน้ำหรือเดินในน้ำ เหมาะกับผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาในเรื่องของข้อเข่าเสื่อม ช่วยฝึกกล้ามเนื้อ และฝึกการหายใจ แม้ว่ายน้ำไม่เป็น สามารถทำได้ด้วยการเดินในน้ำไปมา เพื่อบริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้น
  4. ขี่จักรยาน ผู้ที่ออกกำลังนี้ต้องมีสุขภาพและร่างกายแข็งแรง และควรออกกำลังกายเป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ ซึ่งจะช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อขา 
  5. รำมวยจีน สำหรับผู้สูงอายุ จะช่วยในการฝึกสมาธิ และความอดทน อีกทั้งยังช่วยให้ร่างกายนั้นแข็งแรง และการหายใจ ซึ่งผู้สูงวัยยังได้พบปะเพื่อน ทำให้ผ่อนคลายอีกด้วย 
  6. โยคะ ช่วยให้ร่างกายและจิตใจ พร้อมสุขภาพแข็งแรงขึ้น โดยต้องฝึกและออกกำลังให้ถูกวิธี ถึงจะได้ผลดีต่อร่างกาย

ข้อแนะนำ วิธีออกกำลังกาย ในผู้สูงวัย ที่จะสามารถทำให้สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจที่ดี อีกทั้งยังช่วยลดช่องว่าง ในการเจ็บป่วยให้ได้ผลดีขึ้นนั้น ผู้สูงอายุต้องทำควบคู่ไปกับ การรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่จึงจะได้ผลดีที่สุด ประโยชน์ของการออกกำลังกายสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่ควรรู้

อ่านเพิ่มเติม>> การออกกำลังกาย