" "

แนะนำวิธีการออกกำลังกาย

5 เทคนิควิธีการออกกำลังกายง่ายๆเพื่อดูแลสุขภาพ 

1.การบริหารร่างกายตามบริเวณสัดส่วนทั่วไป เป็นการอบอุ่นร่างกาย ยืดเส้นยืดสายก่อนออกกำลังกายหรือหลังออกกำลังกายหนัก ควรทำ 10-15 นาทีต่อวัน

2.การบริหารร่างกายเฉพาะส่วน เป็นการบริหารเพิ่มกล้ามเนื้อแบ่งวิธีออกกำลังกายจัดเป็นสัดส่วน ส่วนใดส่วนนึงเพื่อให้กระชับและแข็งแรงมากขึ้น ควรทำ 20-30 นาทีต่อวัน

3.การเดินออกกำลังกาย เป็นวิธีการเริ่มต้นการออกกำลังกาย ส่งผลดีให้กับระบบไหลเวียนโลหิตเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ ไม่ว่าจะเดินออกกำลังกาย หรือวิ่ง รวมถึง วิ่งเหยาะๆ

4.การปั่นจักรยานคือการออกกำลังกายอีกวิธี เป็นวิธีการเผาผลาญไขมันได้ที ควรทำอย่างต่อเนื่องปั่นอย่างน้อย 40 นาที ต่อ 3-4 วันต่ออาทิตย์

5.การออกกำลังกาย เต้นแอโรบิก ส่งเสริมระบบเคลื่อนไหวความคล่องตัวของร่างกาย ระบบไหลเวียนโลหิตเป็นอย่างดี ควรเต้นแอโรบิกอย่างน้อย 20-30 นาทีต่อวันเพ่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

 

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ การออกกำลังกาย