" "

อาหารคลีน

โปรตีน หาได้ง่ายในเรื่องของการกินอาหารและให้คุณค่ามาก

อาหารที่หาได้และมีโปรตีนได้มาจาก เนื้อต่างๆ เช่น ไก่ หมู ปลา และของสัตว์ทะเลต่างๆ ทางสังเกตุในปัจจุคนที่นิยมออกกำลังหรือเล่นฟิตเนส จะให้ความสนใจเรื่องกินอาหารที่มี โปรตีน เช่น อกไก่ มันจะช่วยเสริมกล้ามเนื้อและเพิ่มพลังงานให้เป็นอย่างมาก และถ้าเป็นเรื่องความสวยงาม ก็ต้องกิน ปลา เพราะตัวนี้จะมีสารที่ไขมันน้อยแต่ให้พลังงานในการอิ่มตัวมาก

นม เป็นสิ่งที่มาจากสัตว์ทุกชนิดที่เราใช้เป็นอาหาร ไม่ว่าจะเป็นรูปนมสด นมผงต่างๆจากนม ช่วยให้เจริญเติบโต ของคน เช่น ช่วยสร้างเซล เนื้อส่วนต่างๆรวมทั้งซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ อวัยวะต่างๆ การที่คนบางว่าสารอาหารตัวนี้ไม่สำคัญก็ให้ลองกลับไปคิดดูใหม่ ว่า โปรตีนนี้มีประโยชน์อะไรต่อร่างกายหรือป่าว

ติดตามได้ที่ : ออกกำลังกาย