" "

ออกกำลังกาย อาหาร เครื่องเล่น

สิ่งไม่แนะนำให้ทำเกี่ยวกับออกกำลังกาย

วิธีออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดี แต่ยังมีสิ่งที่ไม่ควรทำทั้งก่อนออกกำลังกายและหลังออกกำลังกาย ไม่อย่างนั้นการออกกำลังกายของเราก็จะสูญเปล่า ลองเข้ามาทำตามวิธีการปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและทำให้การออกกำลังกายได้มีประสิทธฺภาพมากขึ้น

อ่านต่อได้ที่ >>> ออกกำลังกาย