" "

ออกกำลังกายผู้สูงอายุ กับ 10 ท่าที่ช่วยพัฒนาความแข็งแรงและการทรงตัว

ออกกำลังกายผู้สูงอายุ-cover

การออกกำลังกายผู้สูงอายุ นั้นมีความสำคัญมาก เพราะนอกจากจะช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการออกกำลังกายและระหว่างวันได้แล้ว ยังจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีร่างกายที่แข็งแรง ช่วยส่งเสริมและพัฒนาความแข็งแรงรวมไปถึงการทรงตัวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย