" "

ประโยชน์จาก โปรตีนพืช

ออกกำลังกาย - อาหาร

ประโยชน์ของโปรตีนพืช มีด้วยกัน 4 ข้อ ได้แก่ โซลูเบิลไฟเบอร์,insoluble Fiber,ไฟเบอร์ที่เพิ่มการหมักของระบบย่อยอาหาร,ลดความเสี่ยงของโรค